Kotahi Rau Reo Rangahau - Ataata 2

E hāere tonu ngā kōrero i wāenga i a Ahorangi Taiarahia Black mē Hema Tēmara. Ko te kaupapa o ngā kōrero e hāngai ana ki ngā mahi rangahau a Hema Tēmara, ā, ko tana kaupapa rangahau, ko te karanga