The Tuhoe Uru Taumatua is looking for Tuhoe carpenters who could construct their new building Te Wharehou o Tuhoe in Taneatua.

The construction is expected to start early next year 2013.  Te Uru Taumatua is seeking their own people who have the skills to build their new premises according to the designs of Arrow International, that the building would be the most self sustaining structure in Aotearoa.

Te Wharehou o Tuhoe will have the ability to generate its own power source, and re-generate human waste into composted fertile soil.

Kei te kimi Te Uru Taumatua i nga kamura e whakapapa ana ki a Tuhoe kia hangaia te wharehou o Tuhoe i roto i Taneatua. Kei te hiahia Te Uru Taumatua kia timata te tuhanga o te wharehou hei te tauhou te rua mano ngahuru ma toru. No reira te inoi a Te Uru Taumatua mena he uri a Tuhoe e mau pukenga ana ki te ringa raupa i te hangatanga o te wharehou ki nga hoahoanga a Arrow International kia tu ai te wharehou nei hei te whare hauora o te motu e taupiore ana i ona ake ataahuatanga. Ka noho te wharehou o Tuhoe hei te whare e nanao ana i ona ake hiko, kia whakaawe i nga tuku parapara tangata ki roto i te whenua hei one matua.