According to history when Te Rangihouhiri 2 grew up he travelled to Tauranga to follow in the footsteps of his ancestor Te Rangihouhiri 1 and meet up with his relatives and visit the battle sites seiged by his ancestors.  During the journey he met up with his ancestor Tamapahore at Otitapu. Tamapahore took Te Rangihouhiri 2 to see the forts taken by Te Rangihouhiri 1. He was thrilled to hear the events from Tamapahore about his ancestors he expressed his thoughts by composing  this Patere

[divider]

KEI OTITAPU

Kei Ōtitapu ko te pūmautanga o Te Rangihouhiri

I whakawānangatia ai e tama

Ko koe tōku ariaritanga

Ko koe tōku ruruhau

Hoki ana koe ki te pā o Awanuiārangi

Tōmuri ana to titiro ki te one o Waihi

Ki te rērenga o te toto o Rongo

Ki te pūkenga o te mata o Rongo

Waiho ma Rongomainohorangi

Hei titi i te pou whakairo i te pou mata whaiariki o Tü

Takahia atu ana ē Awa te ara o töna matua

I whakahirahira ai i te kuia nei a Māhanga i te Rangi

Ko Awa ko Rongo ko Rongo ko Tama ko Uru

Ko koe rā i whawhati i te parihau o te moana

I  tau ai te waka o Tamatea

Mimiti ana te tai he tira he tira

He taua whāno whāno

E ko Kahukura te manu whakawā i te mate

Waiho ake au i muri nei

Hei titi ai aku niho ki te toka tipua o Pou-mātapu

Kua eke tāua ki Moe-hau

Ki a Tu-tāwhiti, i kato ai i te pungarehu

O te ahi a Tamatekapua, tangata o Te Arawa

I tautiritia ai e ia

Te mata o te hoe o Waimihia

Hoki ki te Mānuka Tūtahi

Ki a Hika e moe mai rä i te rua o Muriwai

Ünga o te waka pō

Wairaka i raru ai e