Tauranga moana iwi will continue fighting when their case is heard in the Court of Appeal. Ngāti Ruahine of Ngāti Ranginui iwi put their appeal in.

In a bid to stop consent to widen and deepen the shipping channel to allow bigger ships access to the port, in the high court last month Ngāti Ruahine of Ngāti Ranginui were unable to stop the the Port of Tauranga consent when it was granted by the Environment Court.

Ka haere tonu ngā whawha mai ngā iwi o Tauranga Moana ki roto i te kooti piira.  Ko Ngāti Ruahine tērā o Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi kua tuku tono ki te kooti.  Ko ta rātou e whakahē nei kia kāua e whakawhānui haere me te whakahōhōnu haere i te akau o Tauranga Moana, i te marama kua taha ake nei i haere a Ngāti Ruahine ki te kōti teitei engari kihae i eke to rātou tono, ko ta Ngāti Ruahine he aukati i te whakaae ki riro ki te kamupene o te akau o Tauranga kia whakawhānui, whakahōhonu i te akau.