Composed by Mihi ki te Kapua.  ‘Taku Rakau e…’ was written for her husband ‘Hikawai” who was killed in the battle of Te Rahui o Mahia.  Mihi-ki-te-kapua was the greatest composer of the Tuhoe and Mataatua people.  She was one of the women who saw the battles between Tuhoe and Ngati Pukeko at Te Whaiti-nui-a-Toi. At Te Matuahu the fame of Mihi-ki-te-kapua as a composer began to grow. She was living alone: all her children had grown up and gone away, and it seems that her husband had died. Most of her songs expressed the yearning arising from the deep loneliness she felt, unable to turn to family for relief from the oppression of her solitary environment.

[divider]

TAKU RAKAU

Taku rākau e

Tau rawa ki te whare

Ka ngaro a Takahi e

Te whare o te kahikatoa

Hei ngau whakapae

He whakapae ururoa e hau mai nei

Kei waho kei te moana

Kāore aku mihi e

Aku tangi mo koutou

Mau puku ko te iwi

Ka mō wai tonu te whenua

E takoto nei