This Thursday the Whakatane Council will consider the findings of their survey about cliff escarpments in the areas of Matata, Whakatane and Ohope where homes are built at their bases.

Recent years have shown that rain deluge for long periods at a time can cause problems at the top of cliffs therefore predicting landslides that could cascade on homes would be ideal.

The survey and hindsight’s for the Whakatane Council is if they can prepare for possible danger with technology or by warning residents of pending danger and evacuate their homes until the danger has passed.

The Whakatane Council is also planning to consult with home owners who live below cliffs and see if they have ideas about their safety in such times.

Hei tenei Rapare kei te whakaaro te Kaunihera o Whakatane i nga rangahau i te ahuatanga o nga aro pari i nga takiwa o Matata, Whakatane me Ohope e tu ana nga kainga o te tangata. He kitenga no nga tau tawhito ka maringi te ua mo hia nei te roa ka raru ko nga aro pari a me pehea e matakite ai ka horo whenua ki raro ki runga i nga kainga e takoto ana i te putake pari. Hei roto i nga rangahau me nga kitenga ka whakarite te Kaunihera o Whakatane mena ka whakatika ma nga mahinga hangarau ae ranei kia whakatupato i nga tangata pupuri kainga kai whakarere i roto ratau kainga kia mutu rano te ua a kia hipa rano hoki te tukinotanga. Hoi ano kei te whakaaro take tonu te Kaunihera o Whakatane  kia hui tahi ai ia i era tangata o te hapori kei raro i nga aro pari mena he maharahara no ratau kia haumaru i a ratau ake.