Te Reo me ōna taumahatanga

In this Episode of Reo Rangahau, ahorangi Taiarahia Black chats with whāea Harata Day & Justine Murray on how Te reo was spoken and treated in the earlier days, also touching on Te Wharekura o Ruatoki i ngā wa o mua.