Nga mihi whānau. Tēnā, whakarongo ki ngā reo o Ahorangi Taiarahia Black me Hemana Waaka. Ko te kaupapa ko te rangahau tonu. Whai i te hono kei raro ake nei.