PROFESSOR TAI BLACK – REO KAIRANGI

Topics this week:

1. Māori Sports Ngāruawahia, Tūrangawaewae (A case for rangahau)

2. Reo Doctorate Writing Retreat. (Rangahau)

3. Eruera Manuera Te Onehou Phillis: The attributes of the publication ro establish reo-tikanga research methodology to support reo tauira looking at ā-whānau, ā-hapū and ā-iwi rangahau.