Kei te miharo te heamana o Te Puna Ora o Mataatua kua whiwhi wāhi hou a Te Puna Ora o Mataatua ki te Tiriti o King, i Whakatane.

Ko te putake o te hoko i te wāhi hou he whakawhanake i te mahere hauora a Te Puna Ora o Mataatua. Hei tā Fiona Wiremu, heamana o Te Puna Ora o Mataatua, e harikoa ana i te mea ka āhei te whātoro atu ki ngā whānau, ki te pāpori hoki e noho ana ki Kopeopeo me te mea pai hoki kei te manawa o Kopeopeo te wāhi nei.

Hei tā Tākuta Chris Tooley, kaiwhakahaere matua mā ngā maha whare e nōhia ana i te wāhi i Kopeopeo ka āhei a Te Puna Ora o Mataatua te tuku i ngā maha mahi ā-hauora, ā-Toiora hoki ki te pāpori o Kopeopeo me te whakatutuki i tōna mahere whare hauora komitimiti.

Hei tā te kaiwhakahaere matua anō e tika ana me āhei ngā tāngata te whai i te oranga o te hauora ki tōna tiketiketana, ā, mā te wāhi hou nei e whakatutuki i ērā hiahia.