The next Census is due soon which was deferred in 2011 because of the earthquake that ravaged Christchurch in the South Island.

The Census would normally be every 5 years. In this district Ida Te Pou has been appointed as the laison person between Census NZ and the many iwi of the Eastern Bay of Plenty which we say from Bowen Town to Cape-runaway from Te Manuka Tutahi in Whakatane to Panekire at Waikaremoana.

Ida Te Pou says Maori must participate in the census, it is from this their funds are allocated to Maori communities.

Kei te taka mai te wā o te Tatauranga Tangata i hīkina no te tau rua mano ngahuru ma tahi na te ru whenua i patua te takiwā o Otautahi i Te Waipounamu. Ko te tikanga me whakatu Te Tatauranga Tangata ia rima tau. Hoi ano i roto i tenei takiwa, ka riro mā Ida Te Pou hei kaitakawaenga i a Tatauranga Aotearoa me nga iwi o Mataatua Waka Rohe mai i nga Kuri a Wharei ki Tihirau, mai i Te Manuka Tutahi ki Panekire. Hei nga koeroro a Ida Te Pou me whai take te iwi Maori ki nga tatauranga hei reira nga putea a Te Kawanatanga ka taka atu ki nga hapori Maori.