Maanu Paul, who supports the group taking the CNI collective to the high court, says the time for talking is over.

Known as the Tree lords deal which was signed in 2008 between seven tribes its worth millions of dollars in forestry rights.  Te Kokoti Moeroa a Tangiharuru acting on behalf of Ngati Manawa do not agree with the process of dividing the shares into equal portions.

Te Kokoti Moeroa a Tangiharuru hopes to meet with the tribes involved in the CNI to explain the reasons behind them taking this issue to the high court, the date for that hearing however has yet to be decided.

Ko Maanu Paul e tautoko ana i te ropu e hari nei i nga iwi o te kohinga o te puku o te iwi ki te kooti teitei, ko taana kua mutu te wahanga ki te taha korero.  E kïia ana ko te whakaaetanga ‘Treelords’, i hainahia te kawenata nei e ngä iwi tokowhitu i te tau rua mano mä waru. Kei ngä miriona tära te wäriu o öna pänga ngahere.  Ko tä te ropu Te Kokoti Moeroa a Tangiharuru o Ngati Manawa, kaare rätou i te whakaae kia örite ngä hea ka tohaina ki tënä me tënä.