$1.2million has been pledged by the Government towards marae and communities.

Waiariki MP Te Ururoa Flavell says the Maori Party is fortunate it is in Parliament along side the National Government. Although small amounts received Te Ururoa Flavell said the Maori Party can press the Govrnment for extra towards Maori projects if necessary.

Marae programmes for our youth is a start especially for our unemployed youngsters. Use the marae all the time for community activities utilising traditions and customs to maintain iwi links.

Kotahi miriona, rua rau mano tara kua whakatau i Te Kawanatanga kia whakamaunu i nga marae me nga kainga. Ki nga korero a Te Ururoa Flavell tupono ana ratau o Te Pati Maori kei roto ia i te Paremata me te piri tahi ki Te Kawanatanga. Ahakoa iti te pounamu ko te mea whakahirahira ma Te Pati Maori ka whakahau tonu a ia kia riro nei i nga kongakonga putea hei tohatoha ki nga kaupapa Maori.