Dr Hohepa Mason received an award Nga Tohu a Taa Kingi Ihaka from Te Waka Toi-Creative NZ in recognition of this Ngati Awa scholar and his huge contribution to maintain the customs and traditions of his hapu and people.

Te Waka Toi-Creative NZ acknowledged the work of Dr Hohepa Mason for all his years to ensure the wellbeing of his people of Ngati Awa and he too being a recipient of a QSO and PhD Honoris Causa-he is also the genealogy expert and other aspects regarding his Ngati awa people.

Whakanui ana a Takuta Hohepa Meihana i a Te Waka Toi na te whakarauatanga o te tohutoa Nga Tohu a Taa Kingi Ihaka hei maumahara i tenei pu wananga o Ngati Awa na ana mahinga ki te hiki i nga mana me nga wairua o ona hapu me tona iwi. Mihimihi ana Te Waka Toi i nga whakaritenga a Takuta Hohepa Meihana mo hia nei nga tau tawhito e kawe ana i te oranga o tona iwi o Ngati Awa ara hoki ona tohu tangata QSO- PhD Honoris Causa -e pupuri ana i te korowai whakapapa o tona iwi ara atu ano nga tikanga o tona iwi o Ngati Awa.

 

Photo:  Back row (left to right): Kura Te Waru Rewiri, Te Kahautu Maxwell, Deane-Rose Ngatai, Rore Hapipi (Rowley Habib), Dr Patu Hohepa, Fred Graham, Jack Thatcher, Damen Joe, Nathan Hoturoa Gray.
Front row (left to right): Marina Sciascia, Tiwi Black, Dr Hohepa (Joseph) Mason, Rāwiri Paratene, Hekenukumai (Hector) Busby, Darcy Nicholas, Renée, Darrin Haimona.