A huge but important project to decontaminate the Kopeopeo Canal by the removal of the contaminated soil from the area.

But it is a project causing conflict with those who live in the affected area. Sawmill Workers Against Poison spokesperson Joe Harawira along with his staunch supporters is keen to remove the contaminated soil but there are just as many people who are worried about removing the toxic earth.

Experts said the poisonous dioxins can enter people and stay in the fatty tissues and plague the person for life. Therefore the opponents believe leave the toxins where they are otherwise more problems will be created.

But proponents say remove the toxins to somewhere else so our future generations will be safe in their homes. But it begs the question has the answer and who cold predict a clean environment even if the toxins are removed some place else supposedly safely stashed away and guarded by Ruaumoko.

He kaupapa whakahirahira te whai rongoa ki te whakatikatika i te koawa o Kopeopeo kia whakaaweawe i tona ahua e tango ai i nga roringa kei tona whenua. Engari he kaupapa hoki e taupatupatu ana i te iwi e noho tata ana ki te wahi e rori ana. Tera a Joe Harawira e hiahia ana kia huneke i era one roringa ki wahi ke atu ko ia me te tokomaha o ana tangata tautoko engari kei te tokomaha tonu nga tangata e manawapa ana ki te huneketanga o nga one roringa. Kua kitea e nga tohunga putaiao ko nga roringa e kii nei dioxins ka uru atu ki te tangata ka noho ki nga wahi hinu tangata ki reira whakararu i te oranga o te tangata. No reira te taiapa o nga tangata waiho nga roringa ki te one kia moe koi puta wairua mai he poraru i te tangata. Otira nga tangata tautoko me karikari kia koko ki wahi ke atu kia pai ai nga pakeke o apopo me te kore he roringa i to ratau takiwa. Engari kei a wai te mohiotanga, te matakitetanga ranei ka oti ora pai te kaupapa mena kua huneke nga one roringa ki tetahi wahi ngaro kia tuku ki a Ruaumoko whakaawe ai.