Maori Language Commission CEO Glenis Philip-Barbara is acknowledging the people who fought to keep the Maori language in this country.

Fourty years, those people involved gathered 30,00 names for a petition to offer the Maori language to schools, therefore lets commend those people who had the courage to ensure the Maori language survived for us the next generations.

The outcomes of the petition are enormous and still visible today, the Kohanga Reo, Kura Kaupapa Maori, Whare Kura, Maori Television, and Maori language Books. We must respect those people who have passed on and those people who are still with us

Kei te mihi te tumuwhakarae o Te Taura Whiri-i-te-reo Maori a Glenis Philip-Barbara ki nga tangata na ratau i pakangahia kia ora tonu te reo Maori i tenei motu. E Wha tekau tau tawhito i timata aua tangata ki te kohi ingoa kia toru tekau mano nga ingoa e karangahia ana kia tapae te reo Maori ki nga kura – no reira te kī ko era nga tangata e māia ana kia noho tuturu te reo Maori ki a tatau ki nga uri whakaheke. Ko nga huanga i puta mai i tera pitihana ko te Kohanga Reo, Te Kura Kaupapa Maori, Te Whare Kura, Te Pouaka Whakaata Maori, Te Reo Irirangi Maori, Te Whare Wananga me te Pukapuka Reo Maori – me miharo ki era tāngata, era kua wehe atu ki te pō era hoki e ora tonu mai ana.