Tera te whakaaro ka ahei nga hapori ki te tono i tetahi whatinga putea o te tahua putea 4.5 miriona tara hei tenei tau rua mano ngahuru ma ono.

Hei nga korero a Bridget Palmer Kaitiaki Hapori o Whakatane he rahi nga kaupapa kua whiwhi putea i te tahua putea o Te Papa Atawhai no nga tau tawhito pera i te Whakatane Kiwi Trust.

Kei te tumanako a Bridget Palmer ka nui nga ropu hapori o Whakatane hei tonohe putea e oti ai tetahi kaupapa e ora ai nga kirehe me o ratau whaitua e mohio marika nga hapori e pehea e tiaki pai i nga taiao. Kei te pau te wa tono i te Putea Tautiaki Hapori a te tuatahi o Hongongoi e hara mai ana.